Η λειτουργία και οι δραστηριότητες της εταιρίας, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε, ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2003. Η δημιουργία της, ήταν το αποτέλεσμα σύμπραξης σχολών οδηγών, οι οποίες είχαν δραστηριοποιηθεί, στον χώρο της εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών, όλων των κατηγοριών οχημάτων, πριν πολλά χρόνια .


τηλ, 2310 322 322,
Φαξ 2310843707,
κιν. 6972 337 637

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Σχολές Οδηγών ΧΡΥΣΟΣ

Εκπαιδευτική & συνεργάτες Ο.Ε.

PDF Εκτύπωση E-mail

Η λειτουργία και οι δραστηριότητες της εταιρίας, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε, ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2003. Η δημιουργία της, ήταν το αποτέλεσμα σύμπραξης σχολών οδηγών, οι οποίες είχαν δραστηριοποιηθεί, στον χώρο της εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών, όλων των κατηγοριών οχημάτων, πριν πολλά χρόνια .

Η οργάνωση της εν λόγω εταιρίας, στηρίχθηκε στον καινούργιο στόλο οχημάτων όλων των κατηγοριών, στον μοντέρνο εξοπλισμό του Κέντρου Θεωρητικών Μαθημάτων ( ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο), και στο έμπειρο διδακτικό προσωπικό .

Η προγενέστερη μεγάλη εμπειρία, των εκπαιδευτών μας, στην εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών και υποψηφίων εκπαιδευτών, έχει σαν αποτέλεσμα, την άριστη παροχή υπηρεσιών, καθώς και τα πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
Οι δραστηριότητες της εταιρίας εμπλουτίζονται συνεχώς με την συνεργασία των πιστοποιημένων από το κράτος, Ι.Ε.Κ δημοσίων και ιδιωτικών, όπου ένας από τους τομείς πιστοποίησης που παρέχουν, είναι και των υποψηφίων εκπαιδευτών οδηγών οχημάτων, σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις .

Στον τομέα της εξειδίκευσης των επαγγελματιών οδηγών, η συνεργασία μας με τη εταιρεία MISTRAL για Σ.Ε.ΚΑ.Μ. (Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων), ΣΕΚΟΟΜΕΕ (Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων) και την απόκτηση πιστοποιητικού ADR.

Η στελέχωση της εταιρείας καθώς και ο επαγγελματικός της προσανατολισμός την οδήγησαν και στην εμπορία εποπτικών μέσων για την στελέχωση γραφείων καθώς και στην αντιπροσώπευση ξένων εταιρειών στην χώρα έχοντας την δυνατότητα να εμπορεύεται εποπτικά μέσα, εποπτικούς πίνακες σημάτων, κινητήρες σε τομή, ηλεκτρονικού υπολογιστές, καθώς και προγράμματα θεωρητικής εκπαίδευσης και προγράμματα διαχείρισης πελατών σχολών οδηγών, έχοντας έτσι την ικανότητα να στελεχώνει πλήρωςγραφεία σχολών οδηγών σε όλη τηνν Ελλάδα.τηλ, 2310 322 322,
Φαξ 2310843707,
κιν. 6972 337 637.

 

Τελευταία Νέα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ
       

ΚΩΣΤΑΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 81
ΝΕΑΠΟΛΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
τ.2310610360 κ.6945878718

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Αυτοκίνητα


Αυτοκίνητα

Φορτηγά


Φορτηγά

Λεωφορεία


Λεωφορεία

Μοτοσυκλέτες


Μοτοσυκλέτες

Ερωτήσεις&Aπαντήσεις

Ερωτήσεις & απαντήσεις για ασφαλής οδήγηση

Oδηγός Οδήγησης 1


Oδηγός ασφαλής οδήγησης μέρος 1

Oδηγός Οδήγησης 2


Oδηγός ασφαλής οδήγησης μέρος 2


Εγγραφή Χρήστη