Η λειτουργία και οι δραστηριότητες της εταιρίας, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε, ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2003. Η δημιουργία της, ήταν το αποτέλεσμα σύμπραξης σχολών οδηγών, οι οποίες είχαν δραστηριοποιηθεί, στον χώρο της εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών, όλων των κατηγοριών οχημάτων, πριν πολλά χρόνια .


τηλ, 2310 322 322,
Φαξ 2310843707,
κιν. 6972 337 637

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Σχολές Οδηγών ΧΡΥΣΟΣ

Εκπαιδευτική & συνεργάτες Ο.Ε.

Θέματα εξετάσεων πιστοποίησης υποψηφίων εκπαιδευτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Ε. Ο. Ο. Π
ΑΘΗΝΑ 15-09-2011
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ειδικότητα: " ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ "
" Ερωτήσεις "
1. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του πετρελαίου diesel;
2. Περιγράψτε τα βήματα που ακολουθούμε για την παροχή τεχνητής αναπνοής με τη μέθοδο
Σιλβέστερ.
3. Πότε είναι επικίνδυνα τα αντιαλλεργικά φάρμακα;
4. Ποια είναι η σημασία της μηχανοργάνωσης (μιας επιχείρησης Σχολής Οδηγών);
5. Πότε επιτρέπεται, γενικά και κατ’ εξαίρεση, η προσπέραση προπορευόμενου οχήματος; Ποια
είναι η υποχρέωση του οδηγού του προπορευόμενου οχήματος όταν πραγματοποιείται η
προσπέρασή του;
6. Τι σημαίνειγια τον οδηγό φωτεινός σηματοδότης με κίτρινο σταθερό φως κυκλικής μορφής και τι
με απλό ή διπλό κίτρινο αναλάμπον φως κυκλικής μορφής;
7. Πότε επιβάλλεται η ακινητοποίηση ενός οχήματος;
8. Ποιος είναιο σκοπός των βαλβίδων εισαγωγής και εξαγωγής; Ποιες είναι οι διαφορές τους;
9. Ομαδοποιήστε τα ελαστικά ανάλογα με: α. τον τρόπο συγκράτησης του αέρα, β. τον τρόπο
κατασκευής των λινών τους και γ. τη μορφή της διατομής τους.
10. Πώς αντιλαμβάνεται ο οδηγός ότι «τον έχει πιάσει λάστιχο» και ποιες πρέπει να είναι οι
ενδεδειγμένες ενέργειές του;
11. Να αναφέρετε τις επιμέρους περιπτώσεις κατά τις οποίες ο οδηγός χρησιμοποιείτο συμπλέκτη
και την τεχνική της χρησιμοποίησής του κατά την εκκίνηση, την κίνηση και τη στάση του
αυτοκινήτου.
12. Τι είναι οικονομική οδήγηση; Πώς επιτυγχάνεται;
13. Ποιοι βασικοίκανόνες καθιστούν τη μέθοδο διδασκαλίας με συζήτηση αποτελεσματικότερη κατά
την πραγματοποίησή της;
14. Ποιες οδηγίες λαμβάνονται υπόψη, προκειμένου να είναιαποδοτικό ένα test σωστού-λάθους;
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Τρεις ώρες (3)
ΛΕΩΦ.. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 41, 14234 Ν, ΙΩΝΙΑ - ΑΘΗΝΑ

 

Τελευταία Νέα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ
       

ΚΩΣΤΑΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 81
ΝΕΑΠΟΛΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
τ.2310610360 κ.6945878718

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Αυτοκίνητα


Αυτοκίνητα

Φορτηγά


Φορτηγά

Λεωφορεία


Λεωφορεία

Μοτοσυκλέτες


Μοτοσυκλέτες

Ερωτήσεις&Aπαντήσεις

Ερωτήσεις & απαντήσεις για ασφαλής οδήγηση

Oδηγός Οδήγησης 1


Oδηγός ασφαλής οδήγησης μέρος 1

Oδηγός Οδήγησης 2


Oδηγός ασφαλής οδήγησης μέρος 2


Εγγραφή Χρήστη