Η λειτουργία και οι δραστηριότητες της εταιρίας, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε, ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2003. Η δημιουργία της, ήταν το αποτέλεσμα σύμπραξης σχολών οδηγών, οι οποίες είχαν δραστηριοποιηθεί, στον χώρο της εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών, όλων των κατηγοριών οχημάτων, πριν πολλά χρόνια .


τηλ, 2310 322 322,
Φαξ 2310843707,
κιν. 6972 337 637

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Σχολές Οδηγών ΧΡΥΣΟΣ

Εκπαιδευτική & συνεργάτες Ο.Ε.

Ανακοίνωση για τους συμμετέχοντες στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιόδου 201

Αιτήσεις από τους υποψήφιους που συμμετείχαν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης κι επιθυμούν να λάβουν γνώση του γραπτού τους δοκιμίου

με επίδειξη σε φωτοτυπία, υποβάλλονται από τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2011 μέχρι και την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2011, στην έδρα της Περιφερειακής Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.) στην οποία υπάγεται το Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης των ενδιαφερομένων.

 

Η επίδειξη του γραπτού δοκιμίου σε φωτοτυπία θα είναι δυνατή από 1/2/2012 έως και 29/2/2012, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που καταρτίζεται για το σκοπό αυτό κι ανακοινώνεται από την αρμόδια Π.Ε.Ε.Π. Κάθε υποψήφιος οφείλει να επικοινωνεί με την Π.Ε.Ε.Π. όπου υπέβαλε αίτηση, προκειμένου να ενημερώνεται για την ακριβή μέρα κατά την οποία θα λάβει γνώση του γραπτού του.

Οι ανήλικοι ενδιαφερόμενοι κατά την ημέρα επίδειξης του γραπτού τους μπορούν να συνοδεύονται, εφόσον το επιθυμούν, από το γονέα η τον κηδεμόνα τους.

Δεν προβλέπεται διαδικασία αναβαθμολόγησης ή επανεξέτασης γραπτού δοκιμίου.

 

Τελευταία Νέα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ
       

ΚΩΣΤΑΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 81
ΝΕΑΠΟΛΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
τ.2310610360 κ.6945878718

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Αυτοκίνητα


Αυτοκίνητα

Φορτηγά


Φορτηγά

Λεωφορεία


Λεωφορεία

Μοτοσυκλέτες


Μοτοσυκλέτες

Ερωτήσεις&Aπαντήσεις

Ερωτήσεις & απαντήσεις για ασφαλής οδήγηση

Oδηγός Οδήγησης 1


Oδηγός ασφαλής οδήγησης μέρος 1

Oδηγός Οδήγησης 2


Oδηγός ασφαλής οδήγησης μέρος 2


Εγγραφή Χρήστη